Spring News

นายกฯ ย้ำการจัดซื้อ "เรือดำน้ำ" เพื่อความสงบสุขของประเทศ

17 ก.พ. 2564 เวลา 10:09 น.

นายกฯ ย้ำ การจัดซื้อ "เรือดำน้ำ" เพื่อความสงบสุขของประเทศ เป็นการสร้างความมั่นใจว่าไทยมีศักยภาพที่จะปกป้องอธิปไตย ยืนยันดำเนินการอย่างคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคง

วันนี้ (17 ก.พ. 64) ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำว่า การขับเคลื่อนประเทศต้องมีการกำหนดทิศทางในหลายด้าน การมีเรือดำน้ำเป็นการสร้างความมั่นใจว่าไทยมีศักยภาพที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศ โดยประเทศไทยมีพื้นที่ติดทะเลกว่า 3,000 กิโลเมตร ในสถานการณ์ปกติ เรือดำน้ำจะทำหน้าที่ป้องกันและรักษาทรัพยากรทางทะเล ซึ่งไทยไม่เคยมีอุปกรณ์สำรวจท้องทะเลในระดับลึก โดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ เรือดำน้ำยังทำหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่ทะเลทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล การประมงนอกน่านน้ำ ตรวจตราด้านความมั่นคงทางทะเล กระบวนการค้ามนุษย์ และผู้อพยพชาวโรฮิงญา ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 มีเรือรบจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสันนิษฐานว่าเข้ามาค้นหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาในฝั่งทะเลอันดามันของไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี การมีเรือดำน้ำยังเป็นการสะท้อนอำนาจทางทะเลของกองทัพเรือไทย ซึ่งแม้ว่าประเทศจะสงบแต่การกระทบกันก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีชี้แจงอีกว่า การจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นการจัดซื้อแบบผ่อนชำระ และเป็นรายการผูกพันงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว โดยเป็นรายจ่ายในปี 2560 จำนวน 1 ลำ ผูกพันงบประมาณผ่อนชำระจำนวน 7 ปี และรายจ่ายในปี 2563 จำนวน 2 ลำ ผูกพันงบประมาณผ่อนชำระจำนวน 8 ปี กรณีไม่ซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับให้ทางจีน แต่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของไทย เพราะรัฐบาลได้มีการเจรจาด้วยวิธีรัฐบาล G to G เรียกข้อเอกสารผูกพันระหว่างรัฐบาลว่าข้อตกลงไม่ใช่สัญญา ซึ่งเจรจาในหลักการ 3 ลำมาโดยตลอด ทำให้ได้ราคาลดลง มีการให้อาวุธยุทโธปกรครบถ้วน ไม่เช่นนั้นราคาก็จะสูงขึ้น โดยการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 กองทัพเรือได้มีการเจรจาต่อรองในงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด มีการขอให้การรับประกันถึง 2 ปี ซึ่งปกติจะให้แค่เพียง 1 ปีเท่านั้น การฝึกอบรมให้สามารถทำการรบได้จริง และการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ มูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท โดยไม่มีการเพิ่มวงเงิน ทั้งนี้ เมื่อเทียบผลประโยชน์ทางทะเลกับราคาที่ซื้อมา พบว่าผลประโยชน์ทางทะเล 24 ล้านล้านบาท ในขณะที่ราคาลงทุนเรือดำน้ำคิดเป็นร้อยละ 0.093 เท่านั้น ซึ่งมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยามศึกเรารบ ยามสงบเราต้องเตรียมพร้อม ทั้งขวัญกำลังใจ คน และเครื่องมือ ปัจจุบันความรุนแรงของอาวุธมีมากขึ้น เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนามากขึ้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด