บช.น. แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง กรณีมีการชุมนุม 20 ก.พ.

20 ก.พ. 2564 เวลา 4:36 น.

บช.น. แนะประชาชนเลี่ยงเส้นทางหนีม็อบนัดชุมนุม 20 ก.พ. บริเวณถนนราชดำเนินและฝั่งธนบุรี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม

20 ก.พ. 2564 ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศ นัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมฯ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นั้น เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุมฯ อยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลัก ที่ประชาชนใช้ ในการสัญจรไปมาระหว่างฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรีดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน บช.น. ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้

1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง

1.1) ถนนราชดำเนินกลาง (ตั้งแต่แยกคอกวัว – แยกผ่านฟ้าลีลาศ)

1.2) ถนนดินสอ (ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติ – แยกมหรรณพ)

2. เส้นทางที่แนะน าให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร

2.1) เส้นทางจากฝั่งพระนคร ไป ฝั่งธนบุรี

เส้นทางเลี่ยงม็อบ

เลี่ยงม็อบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด