เช็กด่วน ไทม์ไลน์พนักงานขับรถสาย 39 ติดโควิด

20 ก.พ. 2564 เวลา 8:26 น.

ขสมก.เปิดไทม์ไลน์พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากจังหวัดปทุมธานี นำรถพระราชทานเข้ามาตรวจเชิงรุก ให้กับพนักงานจำนวน 600 คน ณ อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ออกประกาศแจ้งพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเปิดเผยไทม์ไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งให้เขตการเดินรถที่ 1 ทราบว่า ตรวจพบพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะบ่าย) เพศชาย จำนวน 1 คน ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเปรมปรีด์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ติดเชื้อโควิด-19 จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน เพื่อให้รถพยาบาลนำไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี 

2. พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานได้ลากิจไปติดต่อราชการที่ศาลธัญบุรี และเดินทางไปพบญาติที่หมู่บ้านพฤกษา เขตดอนเมือง  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1 – 44105 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.05 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1 – 44105 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1 – 45094 ตั้งแต่เวลา 11.40 – 19.40 น. หลังเลิกงานได้เดินทางไปซื้อของที่ตลาด 200 ปี รังสิต และกลับที่พักอาศัย

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2564  วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานผู้ติดเชื้อได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1 – 45010 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 19.35 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1 – 45010 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 21.10 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  หลังจากนั้นได้ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1 – 45010 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 21.10 น. หลังเลิกงานได้เดินทางไปซื้อของที่ตลาด 200 ปี รังสิต และกลับที่พักอาศัย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1 – 45010 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 21.15 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ จึงให้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3. พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะบ่าย ซึ่งเป็นกะสุดท้ายของแต่ละวัน จึงไม่มีพนักงาน
ขับรถคนใดนำรถไปขับต่อ อีกทั้ง เมื่อพนักงานขับรถนำรถกลับเข้าอู่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่วัน จะมีการ
ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% 
จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

นอกจากนี้องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 จำนวน 3 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสารหมายเลข 1 – 44105, หมายเลข 1 – 45094 และหมายเลข 1 – 45010  เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถ และท่าปล่อย
รถโดยสาร

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานเก็บค่าโดยสาร จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เช็กด่วน ไทม์ไลน์พนักงานขับรถสาย 39 ติดโควิด

เช็กด่วน ไทม์ไลน์พนักงานขับรถสาย 39 ติดโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด