"ม.33 เรารักกัน" รับ 4,000 บาท เปิดลงทะเบียนวันนี้

21 ก.พ. 2564 เวลา 2:09 น. 2

โครงการ "ม.33 เรารักกัน" เปิดลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com แล้ววันนี้ ตั้งแต่ 6โมงเช้าที่ผ่านมา โดยเริ่มวันแรก 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 64 รับเงินเยียวยา 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา โควิด-19 กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ จำนวนทั้งสิ้น 9,2700,000 คน ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันแรกเช้านี้ (21 กุมภาพันธ์ 2564) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. ไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 รับ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน 2564

โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ประกอบด้วย

1. เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

2. มีสัญชาติไทย

3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. ไม่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ

5. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2.คลิกเลือก “ลงทะเบียน”

3.คลิกยืนยันยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน (Term & Condition)

4.กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน ดังนี้
4.1 ชื่อ-สกุล
4.2 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4.3 รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 วัน เดือน ปี เกิด
4.5 เบอร์โทรศัพท์
4.6 จังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน

5. รอรับรหัส OTP เพื่อนำไปกรอกยืนยันในเว็บไซต์

6.ระบบแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถขอทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 15-28 มี.ค.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.64 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ วันที่ 15 – 21 มี.ค.64

ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" วันที่ 5 – 11 เม.ย. 64 ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ครั้งละ 2,000 บาท วันที่ 12,19 เม.ย.64 เริ่มใช้แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ้านธงฟ้าที่ใช้แอป “ถุงเงิน” โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.– 31 พ.ค.64

"ม.33 เรารักกัน" รับ 4,000 บาท เปิดลงทะเบียนวันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด