ผลโพล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน มากกว่ารัฐบาล

21 ก.พ. 2564 เวลา 4:27 น. 1

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ปี 2564 โดยประชาชนให้คะแนนรัฐบาลผ่านเฉียดฉิว 5.01 คะแนน ขณะที่ฝ่ายค้านเอง คะแนนยังไม่สูงนัก ได้ 6.09 แต่ก็มากกว่ารัฐบาล

การนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ และภาพที่เห็นจากการถ่ายทอดสดบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อลงมติรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 10 คน เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ และติดตาม ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลาย ๆ ด้าน

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปราย จำนวนทั้งสิ้น 1,712 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่17- 20 กุมภาพันธ์2564 สรุปผลได้ ดังนี้

ผลโพล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน มากกว่ารัฐบาล

ผลโพล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน มากกว่ารัฐบาล

ผลโพล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน มากกว่ารัฐบาล

ผลโพล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน มากกว่ารัฐบาล

ผลโพล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน มากกว่ารัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด