Spring News

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทย อุณหภูมิ สูงขึ้น 1-3 องศาฯ

22 ก.พ. 2564 เวลา 17:49 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระบุ "พยากรณ์อากาศ" ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมี "อุณหภูมิ" สูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ในช่วงวันที่ 25 - 26 ก.พ. 64 ลมตะวันตกในระดับบนจะพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยตลอดช่วง

อนึ่ง พายุโซนร้อน “ตู้เจวียน” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว และมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 22 ก.พ. 64 โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทย อุณหภูมิ สูงขึ้น 1-3 องศาฯ

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า "อุณหภูมิ" จะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 เมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ในช่วงวันที่ 25 - 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 22 - 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส เว้นแต่ในวันที่ 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 28 ก.พ. 64 เมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 เมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ในวันที่ 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า "อุณหภูมิ" จะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 เมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ตลอดช่วง

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนเล็กน้อยบางแห่งตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 เมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ในวันที่ 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด