www.ม33เรารักกัน.com เช็กสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ เงินเข้าวันไหน รอบแรกละกี่บาท

23 ก.พ. 2564 เวลา 4:17 น. 74

ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เงินเยียวยา 4,000 บาท ที่เปิดรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 2564 โดยจะเริ่มให้ยืนยันตัวตนในวันที่ 15 มี.ค. และจะเริ่มโอนเงินรอบแรกในวันที่ 22 มี.ค. 64 จำนวนครั้งละ 1,000 บาท เปิดให้ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 หรือวันสิ้นสุดโครงการ

www.ม33เรารักกัน.com เช็กสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ เงินเข้าวันไหน รอบแรกละกี่บาท

ประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการ ม.33เรารักกัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มีนาคม คือวันสุดท้ายปิดรับลงทะเบียน สามารถเช็กสิทธิ์ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ รวมถึงการยืนยันตัวตนในวันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com 

คุณสมบัติเรารักกัน

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com

1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

3. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

5. ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

โครงการเรารักกัน

www.ม33เรารักกัน.com เงินเข้าวันไหน รอบแรกละกี่บาท - เริ่มจ่ายเงินวันแรก 22 มี.ค. 64 จำนวนครั้งละ 1,000 บาท โอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัว G-Wallet สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนครบ 4,000 บาท 

เรารักกันจ่ายเงินครั้งแรก

สำหรับเงินเยียวยาจากโครงการ ม.33เรารักกัน สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเรารักกัน , เราชนะ , คนละครึ่ง และบริการขนส่งมวลชน อาทิ รถจักรยานยนต์, รถไฟฟ้า BTS , MRT, รถเมล์ ขสมก. ฯลฯ

 

ม33เรารักกัน เงินเข้าวันไหน

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด