สภาทนายฯ จับมือ กรมพระธรรมนูญ ทำ MOU ให้ความช่วยเหลือด้านอรรถคดี

25 ก.พ. 2564 เวลา 7:21 น.

สภาทนายฯ จับมือ กรมพระธรรมนูญ ทำ MOU ให้ความช่วยเหลือด้านอรรถคดีและวิชาการ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และ พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ทำการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ โดยมี พล.ท.โสฬส สนธยานนท์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และผู้แทนจากกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากศาลทหารมีอำนาจในการพิจารณาและพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายทหาร หรือกฎหมายอื่นในทางอาญาในคดีที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลอยู่ในอำนาจศาลทหาร ในขณะกระทำความผิด ซึ่งศาลทหารในเวลาปกติ จะมีอัยการทหารสามารถร้องขอในศาลทหารพิจารณาให้จำเลยคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์ หรือใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได้ ประกอบกับ พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 53 บัญญัติว่า ผู้เสียหายจะร้องขอให้จำเลยคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์ หรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในศาลทหารไม่ได้ ซึ่งผู้เสียหายจะต้องไปดำเนินคดีทางแพ่งในศาลยุติธรรม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างบูรณาการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งสององค์กรนี้ จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยเหลือทางกฎหมาย ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญาในศาลยุติธรรม อีกทั้งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระหว่างสองหน่วยงานร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด