เผยผลสำรวจ จุดด้อยที่สุดของมาตรการเยียวยาโควิด-19 มีเงื่อนไขมากเกินไป

28 ก.พ. 2564 เวลา 3:44 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล 52.34 % ระบุ มีเงื่อนไขมากเกินไป เกิดความเหลื่อมล้ำ เป็นจุดด้อยที่สุดของมาตรการครั้งนี้

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นับตั้งแต่ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีประกาศมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในครั้งนี้

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,087 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์2564 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล

โควิด-19

สวนดุสิตโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด