svasdssvasds

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 99% ระบุ ยาเสพติด บ่อน ซื้อตำแหน่ง เป็นปัญหาตำตา

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 99% ระบุ ยาเสพติด บ่อน ซื้อตำแหน่ง เป็นปัญหาตำตา

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่อง “ปัญหาคาตาประชาชน กับ ปฏิรูปตำรวจ” โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 99.4 % ระบุว่า ยาเสพติดแพร่ระบาดหนักในชุมชน บ่อนการพนัน ค้ามนุษย์ แรงงานข้ามชาติ การซื้อขายตำแหน่ง ฯลฯ เป็นปัญหาตำตาประชาชน แต่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้สักที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ปัญหาคาตาประชาชน กับปฏิรูปตำรวจ” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,782 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตอบแบบสอบถาม 99.4 % ระบุว่า ยาเสพติดแพร่ระบาดหนักในชุมชน บ่อน ค้ามนุษย์ แรงงานข้ามชาติ การซื้อขายตำแหน่ง ฯลฯ เป็นปัญหาตำตาประชาชน โดยมีผลสำรวจทั้งหมด ดังนี้

ยาเสพติด

บ่อนการพนัน

ตำรวจ

ตำรวจ

ตำรวจ

ซูเปอร์โพล

ที่มา ปัญหาคาตาประชาชน กับ ปฏิรูปตำรวจ

ภาพโดย pramit marattha จาก Pixabay 

ภาพโดย PIRO4D จาก Pixabay 

related