svasdssvasds

สีเบเยอร์เดินหน้ากิจกรรมCSRมอบผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมให้สถาบันบำราศนราดูร

สีเบเยอร์เดินหน้ากิจกรรมCSRมอบผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมให้สถาบันบำราศนราดูร

สีเบเยอร์เดินหน้ากิจกรรมCSR เต็มสูบ และทำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มอบผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมให้สถาบันบำราศนราดูรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ภายในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน และต้องการความสะอาด เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ในยุคที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ยุคแห่ง 4.0 โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปตามเช่นกันเพื่อให้ทันกับพฤติกรรมผู้โภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เแต่กระแสผู้บริโภคยุคใหม่ก็จะชื่นชอบ และมีความภักดีในตราสินค้า หรือBrand Loyalty ก็เมื่อแบรนด์นั้น ๆ วางตัวเองให้เป็นคนดี และช่วยเหลือสังคม ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับสังคม ด้วยเหตุนี้จะทำให้หลายแบรนด์ต้องปรับตัวเองมาทำกิจกรรม CSR กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก หรือบริษัทใหญ่

แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ หันมาช่วยเหลือ และใส่ใจสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะสังคมได้ ธุรกิจก็เติบโตไปคู่กันอย่างยั่งยืนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรา ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา การแจกของ หรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ก็ตามล้วนแล้วแต่ดีต่อใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ อย่างเช่น กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ หนึ่งในภาคธุรกิจที่เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และทำมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงโควิด -19 ระบาด ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันไป

ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กลุ่มบริษัท สีเบเยอร์ เปิดเผยว่า ได้มอบผลิตภัณฑ์สี “เบเยอร์ชิลด์ แอร์เฟรช โกลด์ ไอออน” สีทาภายในนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ด้วยเทคโนโลยีโกลด์ ไอออน ที่ให้ทั้งความสะอาด และอากาศบริสุทธิ์ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ให้กับทางสถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ภายในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน และต้องการความสะอาด เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ในยุคที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยมี จ.อ.รังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ/สนับสนุน (กลุ่มอำนวยการ) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

นับว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม เพราะเชื่อว่าเทรนด์ในการทำธุรกิจทั่วโลกจะมาในลักษณะนี้ สังคมได้ ธุรกิจได้ ก็ถือว่าทั้ง 2 ฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้นเชื่อว่าหลายๆ องค์กรกำลังเดินหน้าเน้นการทำกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

                                  

related