Spring News

“นิว 18” งานเข้า กสทช.สอบให้ JKN เช่า 24ชม. หากละเมิดโทษถึงพักใบอนุญาต

09 มี.ค. 2564 เวลา 9:22 น. 12

กสทช.ส่งเจ้าหน้าที่สอบ “นิว 18” ให้ JKN เช่าสถานี 24 ชม. “มณีรัตน์” ลั่น ทำไม่ได้ หากละเมิดโทษสูงสุดถึงขั้นพักใบอนุญาต เผย ก.ม.องค์กรจัดสรรคคลื่นความถี่ฯฉบับใหม่ เปิดช่องโอนสิทธิคลื่นความถี่ใหม่ได้ แต่ต้องรอพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวถึงกรณีมีข่าวว่า “นิว 18” ยกผังรายการให้ JKN ของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เข้ามาสวมออกอากาศ 24 ชั่วโมง ว่า ตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขตามกฎหมายให้แบ่งเวลาเช่าออกอากาศได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของสถานี 

ถ้าให้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์กับ JKN ไปดำเนินการเช่าเวลา ไม่เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยทางสำนักงาน กสทช.ได้ให้เจ้าพนักงานร้องขอข้อมูลไปยัง “นิว 18” เพื่อตรวจสอบข่าวที่ออกมา หากให้เช่าเวลาทั้งสถานีจริง ก็จะแจ้งให้แก้ไขปรับปรุง โดยต้องระงับการละเมิดทันที หากไม่มีการปรับปรุงก็จะดำเนินการตามกฎหมายปกครองตามลำดับชั้น 

เช่น ถ้าฝ่าฝืนก็เข้าสู่กระบวนการโทษปรับ ไปจนถึงการพิจารณามาตรการสูงขึ้นไปจนถึงการพักใช้ใบอนุญาต ซึ่งในส่วนการแก้ไขปรับปรุงส่วนใหญ่จะให้เวลาตั้งแต่ 15 -30 วัน แต่ในระหว่างนี้ต้องหยุดการกระทำที่เป็นการละเมิดโดยทันที

อย่างไรก็ตาม กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ เปิดช่องให้มีการโอนสิทธิคลื่นความถี่ได้ แต่ในปัจจุบันไม่สามารถโอนหรือซื้อขายได้ จนกว่าจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับฟังความเห็นประชาชน ตามแผนงานน่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ไม่เกินไตรมาสสองของปีนี้ น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น หากมีผลบังคับใช้จะทำให้นิติบุคคลที่ได้คลื่นความถี่สามารถโอนคลื่นความถี่นั้นให้นิติบุคคลอื่นได้ โดยไม่ต้องนำกลับมาประมูลใหม่ 

จากนั้นเมื่อตกลงกันได้ผู้ได้สิทธิในคลื่นความถี่นั้น ต้องมาขออนุญาต กสทช.เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด