Spring News

ข่าวจริง คปภ.อนุมัติประกันภัยเร่งด่วน หากแพ้วัคซีนโควิดคุ้มครอง 1ล้าน

10 มี.ค. 2564 เวลา 7:14 น. 2

ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คปภ. อนุมัติประกันภัยเร่งด่วน หากแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรณีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติประกันภัยเร่งด่วน ในกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง โดย คปภ. ได้อนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบเร่งด่วน เพื่อรองรับความเสี่ยงให้กับประชาชน หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบแบบข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้ได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับบางบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้ยื่นขอรับมา แต่ในส่วนของวงเงินความคุ้มครองจะขึ้นอยู่ที่ผู้สมัครประกันภัยและบริษัทประกันภัยตกลงกัน โดยวงเงินคุ้มครองที่ระบุตามข่าว ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นวงเงินที่บางบริษัทจัดแผนความคุ้มครองสำหรับบางข้อตกลงสูงสุด 1,000,000 บาท

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.oic.or.th หรือโทรสายด่วนประกันภัย 1186

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

CR : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด