Spring News

หมอธีระวัฒน์ ไขข้อข้องใจทำไมฉีดวัคซีนแล้ว เสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

12 มี.ค. 2564 เวลา 9:44 น. 1

"ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา" ไขข้อข้องใจเหตุใดหลังการฉีดวัคซีน จึงส่งผลให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด

วันนี้ 12 มี.ค.64 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่มีผลต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โดยเนื้อหาข้อความมีดังต่อไปนี้ 

วัคซีน ทำให้เส้นเลือดดำตัน และเกิดเป็นลิ่มเลือด หลุดลอยไปอุดปอด เป็นผลจากการที่วัคซีน กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ และกระทบทำให้เลือดข้น เหมือนกับที่คนติดโควิด19 แล้วเกิดการอักเสบ และมีเลือดข้น ทั้งเส้นเลือดดำและแดงตัน และมีลิ่มเลือดได้ในหลายอวัยวะ

คนที่ได้รับวัคซีน โดยถ้าตนเองมีภาวะอักเสบในตัว เช่น มี ข้ออักเสบ หรือมีการอักเสบเนิ่นนาน มีเสันเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์ อ้วน สูบบุหรี่ เป็นต้น อักเสบจากทุนเดิมที่มี เหล่านี้ บวกกับอักเสบที่เผอิญเกิดจากวัคซีน จะรวมกัน และเกิดเลือดข้นดังกล่าว

หรือ คนนั้นๆ สะอาดดี ไม่มีภาวะดังกล่าว แต่ปฏิกริยาตอบสนอง รุนแรงกว่าธรรมดา ก็อาจได้รับผลข้างเคียงไปด้วย ทั้งนี้ “อาจจะ” หมายรวมถึงคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนด้วย (ที่ไม่รู้ตัวว่าเคยติดเขื้อ) และได้รับวัคซีนไป

สรุป วัคซีน เป็นของจำเป็น แต่คนเปราะบาง ย่อมเเลือกวัคซีน ที่ธรรมดาๆที่สุด เทคนิคโบราณ เช่นแบบเชื้อตาย เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด