Spring News

กัญชา (ว่าที่) พืชเศรษฐกิจใหม่ สำคัญยังไงอุตสาหกรรมยา

19 มี.ค. 2564 เวลา 9:03 น. 7

เรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ คือ กัญชง กัญชา ที่กำลังมีการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย และมีความสำคัญต่อหลากหลายธุรกิจ หากอ้างอิงจากผลวิจัย วันนี้จะพาไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับยา

วินาทีนี้ใคร ๆ ก็พูดถึงเรื่อง กัญชา กัญชง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา วงการสาธารณสุข บริษัทเอกชน หลายที่กำลังสนใจมาก ๆ ในเรื่องของกัญชาที่จะนำมาต่อยอดมาในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องของวงการแพทย์ที่มีการชูผลวิจัยต่าง ๆ  นานา มายืนยันว่ากัญชง กัญชา สามารถช่วยรักษา หรือบรรเทาอาการได้หลายโรคเลยทีเดียว

วันนี้ SPRiNG จะพามาพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่เขาคิดค้น และวิจัย และบริษัทผู้ผลิตยา จะเป็นการเปิดมุมมองว่ากัญชา สามารถเอามาทำยา หรือนำมารักษา บรรเทาอาการโรคไหนได้บ้าง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ ที่ได้ผนึกกำลังความร่วมมือลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เดินหน้างานวิจัยและพัฒนาแปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ เตรียมนำองค์ความรู้ และนำประโยชน์จากกัญชามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำร่องในกลุ่มสมุนไพรเสริมอาหาร ชาชงสมุนไพร  สยายปีกร้านขายยา และคลินิกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ

ทีมข่าวได้พูดคุยกับ นายชาญสิทธิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด ให้ข้อมูลว่า จากงานวิจัยเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ได้ผ่านการรับรอง ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.) พร้อมจัดตั้งศูนย์การผลิต สกัด แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ และร่วมกับเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป จึงทำทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว และมีความเชื่อมั่นจากประโยชน์ เพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชาชงสมุนไพร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยจะรับซื้อวัตถุดิบส่วนของกัญชา ที่สวนสุนันทาได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องในการปลูกกัญชา นำมาเข้าโรงงาน และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ออกจำหน่ายในร้านขายยา และคลินิกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ 

ในปัจจุบันปัจจุบันสามารถผลิตภัณฑ์แปรรูปกัญชา เริ่มมีให้เห็นในประเทศไทยมากว่า 2 ปีแล้ว  นำมาแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยา และในวงการแพทย์  เมื่อการศึกษางานวิจัยหลายสถาบันการศึกษา ต่างก็เริ่มตื่นตัวและมีงานวิจัยเรื่องประโยชน์จากกัญชามาแปรรูปเพิ่มมากขึ้น  มองว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้บริโภค และภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการที่จะได้มีการปรับตัวและเกิดการแข่งขันที่เสรีมากขึ้นนั่นเอง  และคาดการณ์ว่าอนาคตอันใกล้นี้โอกาสของผลิตภัณฑ์กัญชาแปรรูปของไทยจะสร้างรายได้ส่งออกให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน

กัญชา (ว่าที่) พืชเศรษฐกิจใหม่ สำคัญยังไงอุตสาหกรรมยา

ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กล่าวว่า พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน หรือส่วนราชการที่จะดำเนินการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ขั้นต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่ การปลูกกัญชา การสกัด และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการจะลงทุนเท่าไรขึ้นอยู่กับผลผลิตที่เราต้องการจะทำ ในเบื้องต้นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ที่ 100 ล้านบาท ในการสร้างโรงสกัด ห้องปฏิบัติการทดลอง และการวิจัย ส่วนการปลูกจะให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยงให้

อย่างไรก็ตามภายหลังการรับใบอนุญาตปลูกกัญชาว่า วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เรามีความพร้อมด้านสถานที่ปลูกแบบปิด ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีโรงผลิตยาและผลิตภัณท์จากสมุนไพร มาตราฐาน WHO GMP พร้อมผลิตน้ำมันกัญชา และตำรับกัญชาแพนไทย16 ตำรับ มีคลินิกกัญชาเวชศาสตร์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและจำหน่ายแล้วเช่นกัน

กัญชา (ว่าที่) พืชเศรษฐกิจใหม่ สำคัญยังไงอุตสาหกรรมยา

ส่วนคำถามที่ว่า แล้วกัญชาสามารถนำไปทำยา ช่วยโรคอะไรได้บ้าง ? หรือสามารถบรรเทาอาการใดได้บ้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ หรือสามารถดูได้ตามกราฟฟิก

-บรรเทามะเร็ง

-ลมชัก

- พาร์กินสัน

-ริดสีดสใ  วง

-สะเก็ดเงิน

-นอนไม่หลับ

- ปรับสมดุลร่างกาย เจริญอาหาร

-ขับถ่ายง่าย เป็นยาระบายอ่อน ๆ

-เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

-รักษาผิวไม่ให้เหี่ยว แผลริ้วรอย ฝ้า

กัญชา (ว่าที่) พืชเศรษฐกิจใหม่ สำคัญยังไงอุตสาหกรรมยา
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด