Spring News

ฟินแลนด์ ประเทศที่มีความสุขที่สุด ปี 2563 ส่วนไทยอยู่อันดับที่เท่าใด ?

21 มี.ค. 2564 เวลา 9:14 น. 18

World Happiness Report 2021 จัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุด ฟินแลนด์คว้าแชมป์ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

World Happiness Report 2021 หรือ รายงานความสุขโลกปี 2021 ที่ได้รับความสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติ ได้จัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุด ในปี 2563โดย 10 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้

ฟินแลนด์

อันดับ 1 ฟินแลนด์ 7.889 คะแนน

อันดับ 2 ไอซ์แลนด์ 7.575 คะแนน

อันดับ 3 เดนมาร์ก 7.515 คแนน

อันดับ 4 สวิตเซอร์แลนด์ 7.508 คะแนน

อันดับ 5 เนเธอร์แลนด์ 7.504 คะแนน

อันดับ 6 สวีเดน 7.314 คะแนน

อันดับ 7 เยอรมนี  7.312 คะแนน

อันดับ 8 นอร์เวย์ 7.290 คะแนน  

อันดับ 9 นิวซีแลนด์ 7.290 คะแนน

อันดับ 10 ออสเตรีย 7.213 คะแนน

ส่วนประเทศไทย อยู่อันดับที่ 48 ได้ 5.885 คะแนน โดยเกณฑ์ประเมิน ใช้การสอบถามผู้คนในประเทศต่างๆ และพวกเขาให้คะแนนความสุขของตัวเอง และใช้ GDP เสรีภาพ ระดับการคอร์รัปชั่น สุขภาพ ฯลฯ ร่วมในการประเมิน ซึ่ง World Happiness Report 2021 ได้ระบุว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุด เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ส่วน 5 ประเทศที่มีความสูงที่สุด ปี 2561 - 2563 (Ranking of Happiness 2018 - 2020) ได้แก่

อันดับ 1 ฟินแลนด์

อันดับ 2 เดนมาร์ก

อันดับ 3 สวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 4 เนเธอร์แลนด์

อันดับ 5 นอร์เวย์

ส่วนประเทศไทย อยู่อันดับที่ 54

ฟินแลนด์ ประเทศที่มีความสุขที่สุด ปี 2563 ส่วนไทยอยู่อันดับที่เท่าใด ?

ประเทศที่มีความสุขที่สุด

ประเทศที่มีความสุขที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด