Spring News

พลเอก ประวิตร สั่งติดตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบปี 63

22 มี.ค. 2564 เวลา 1:05 น.

พลเอก ประวิตร มอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ติดตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบปี 63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ 21 มีนาคม 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปอำเภอบ่อเกลือ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการที่มีโครงการชลประทานจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายห้วยขาบใหม่ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ และ โครงการก่อสร้างสะพาน (หมู่บ้านห้วยขาบใหม่) ในพื้นที่บ้านสว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ และพบประชาชนในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด