Spring News

สวนนงนุชร่วมกระทรวงสาธารณสุข สานพลังเอกชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี

23 มี.ค. 2564 เวลา 0:47 น.

สวนนงนุชพัทยาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังเอกชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัยสุดสุข  และแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคคณะวิทยากรโครงการ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังเอกชนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับทีมผู้บริหาร และพนักงานสวนนงนุชพัทยา จำนวน  45 คน ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม  2564 ที่ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

สวนนงนุชร่วมกระทรวงสาธารณสุข สานพลังเอกชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี

 

 สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังเอกชนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงแนวทางการรักษาสุขภาพและสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสถานีบริการตรวจสุขภาพด้วยตนเองในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันสมัย น่าสนใจ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

สวนนงนุชร่วมกระทรวงสาธารณสุข สานพลังเอกชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี

สวนนงนุชร่วมกระทรวงสาธารณสุข สานพลังเอกชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด