Spring News

"IFEC" ถูกยึดทรัพย์ตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

23 มี.ค. 2564 เวลา 5:25 น. 2

หลังศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว IFEC เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 ล่าสุด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บุกเข้ายึดทรัพย์สินที่ IFEC มีอยู่ในครอบครอง โดยเข้าไปยึดทรัพย์ที่ทำการของบริษัท และเจ้าหนี้จะเริ่มสืบพยาน เพื่อขอให้ศาลล้มละลายกลางพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ โดยจะเข้าสู่กระบวนการให้เป็นลูกหนี้ล้มละลาย

เว็บไซต์เนชั่นทีวี ออนไลน์ รายงานข่าวว่า จากกรณีที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) หรือ IFEC ตามที่บริษัท IFEC  ได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ต่อมา วันที่ 15 มี.ค. 2564 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 เจ้าหนี้ของบริษัท IFEC ได้นำเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์บุกเข้ายึดทรัพย์สินทั้งสิ้นทั้งปวงที่บริษัท IFEC มีอยู่ในครอบครอง โดยเข้าไปยึดทรัพย์ที่ทำการของบริษัท และเจ้าหนี้จะเริ่มสืบพยาน เพื่อขอให้ศาลล้มละลายกลางพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ ในวันนี้ สำหรับการเข้าสู่กระบวนการให้บริษัท IFEC ที่เป็นลูกหนี้ ล้มละลายต่อไป

"IFEC" ถูกยึดทรัพย์ตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว "IFEC" ถูกยึดทรัพย์ตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด