แถลงการณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปมยึดผลงาน จี้ขอโทษต่อหน้าสื่อ

23 มี.ค. 2564 เวลา 7:46 น. 14

ความคืบหน้ากรณีผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุกรื้อถอน ยึดผลงานนักศึกษา ล่าสุดนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ได้ออกแถลงการณ์ พร้อมข้อเรียกร้อง 6 ข้อ

จากกรณีที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รื้อถอนและบุกยึดผลลงานนักศึกษา ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวในเวลาต่อมาความคืบหน้าล่าสุด นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ถึงคณบดีคณะวิจิตรศิลป์และคณะผู้บริหาร พร้อมข้อเรียกร้อง 6 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชี้ การรื้อถอน และยึดผลงานนักศึกษา เป็นการกระทำซึ่งขาดวุฒิภาวะ

สืบเนื่องจากเหตุการณ์คืนวันที่ 21 มีนาคม 2564 ต่อเนื่องถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อคณะวิจิตรศิลป์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างยอมรับไม่ได้

พื้นที่ที่ปลอดภัยต่อการแสดงความคิดและการสร้างสรรค์ได้ถูกคุกคามทั้งจากบุคคลภายนอก และภายในคณะวิจิตรศิลป์เอง จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศ สร้างความขุ่นเคืองใจแก่นักศึกษาปัจจุบันต่อการทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางศิลปะ และสร้างความอับอายแก่ศิษย์เก่าที่ได้ประทับตราคณะวิจิตรศิลป์ไว้บนวุฒิการศึกษา

การละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองเสรีภาพทางความคิดของต้นกล้าศิลปะ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของอาจารย์ศิลปะทุกศาสตร์วิชา ถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่นักศึกษาได้รับจากสถาบันศิลปะที่พวกเขาไว้ใจ สีหน้าและอารมณ์ที่ถูกแสดงออกจากผู้บริหารสูงสุดที่ควรวางสถานะตนเองให้อยู่ในฐานะอันเป็นที่น่าเคารพจากนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา กลับแสดงออกซึ่งสีหน้า อารมณ์ วาจาที่ขาดซึ่งวุฒิภาวะที่จะเป็นผู้นำองค์กรแห่งนี้ต่อไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์

หลังจากเหตุการณ์อัปยศที่เกิดขึ้นจากการขาดภาวะการเป็นผู้นำองค์กรที่ดีถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน จึงเกิดความไม่สบายใจและไม่พอใจของนักศึกษาต่อการดำรงตำแหน่งต่อไปของผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ จึงขอยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์อันได้แก่

รศ. อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร. พงศ์ศิริ คิดดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อเรียกร้องทั้ง 6 ข้อ

1. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์การขนย้าย รื้อถอน และพยายามยึดผลงานศิลปะอันเป็นทรัพย์สินของนักศึกษา

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากทั้ง อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์

1.2 เผยแพร่บันทึกการประชุมผ่านเพจคณะวิจิตรศิลป์

2. แถลงขอโทษนักศึกษาต่อสื่อมวลชน

3. ชี้แจงขอบเขตการเข้าใช้งานพื้นที่ปฏิบัติการ ภายในคณะวิจิตรศิลป์ทั้งของนักศึกษาและอาจารย์

4. ชี้แจงการเข้าใช้งานพื้นที่ปฏิบัติการภายในคณะวิจิตรศิลป์ของอาจารย์ ที่นอกเหนือจากประโยชน์ทางวิชาการของนักศึกษา

5. ชี้แจงงบประมาณคณะวิจิตรศิลป์ทั้งหมดนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่ง โดยวิธีการติดประกาศโดยรอบคณะวิจิตรศิลป์ภายใน 3 วันเป็นระยะเวลา 30 วัน

6. พิจารณาตนเองและยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งการบริหาร

จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนเพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่าและปัจจุบัน มาร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ข้างต้น เพื่อรับการพิจารณาตามข้อเรียกร้องต่อไป

แถลงการณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปมยึดผลงาน จี้ขอโทษต่อหน้าสื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด