Spring News

เปิดไทม์ไลน์เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สาขาราชเทวี ติดเชื้อโควิด-19 จากตลาดบางแค

24 มี.ค. 2564 เวลา 5:34 น. 1

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกหนังสือประกาศ แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์สาขาราชเทวี ติดเชื้อโควิด-19 หลังไปซื้อของที่ตลาดบางแค

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เผยแพร่คำชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ราชเทวี ติดเชื้อโควิด-19 ว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรับฝาก ไปรษณีย์ราชเทวี โดยพักอาศัยในพื้นที่เขตบางแคซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง โดยในวันที่ 22 มีนาคม 2564 มาปฏิบัติงานปกติโดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ

 เริ่มมีอาการไข้และเจ็บคอ วันที่ 23 มีนาคม 2564 จึงหยุดงานไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผลการตรวจของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวออกมาว่ามีผลเป็นบวก โดยขณะนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ระหว่างการดำเนินการมารับตัวเพื่อไปรักษาโดยเร็วต่อไป โดยไปรษณีย์ไทยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 13 คนไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจทันที และหยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

 

Timeline เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย สาขา ราชเทวี ติด COVID-19

• 13 มี.ค. ไปซื้อของที่ตลาดบางแค

• 14 มี.ค. มีข่าวตลาดบางแคติด COVID-19

• 15-19 มี.ค. มาทำงานที่ไปรษณีย์ ราชเทวี เข้างาน 09.00 น. เลิก 17.00 น.

• 09.00 - 11.00 น. มาปฏิบัติงานที่ไปรษณีย์ราชเทวี ให้บริการรับฝากเป็นประจำที่เคาน์เตอร์ 2 และสลับไปที่เคานเตอร์อื่นๆรวมทั้งจุดหุ้มห่อเป็นบางครั้ง(ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

• 11.00 - 12.00 น. ไปรับประทานอาหารกลางวันที่กรมปศุสัตว์

• 12.00 - 17.00 น. ให้บริการรับฝากเป็นประจำที่เคาน์เตอร์ 2 และสลับไปที่เคานเตอร์อื่นๆ รวมทั้งจุดหุ้มห่อเป็นบางครั้ง (ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

• 20 มี.ค. มาปฏิบัติงานที่ไปรษณีย์ราชเทวี ถึงเวลา 12.00 น. เริ่มมีไข้ (ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

• 21 มี.ค. เดินทางไปร่วมเชงเม้งกับครอบครัวที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีมีอาการไอ มีน้ำมูก

• 22 มี.ค. มาปฏิบัติงานที่ไปรษณีย์ราชเทวีตามปกติเหมือนวันที่ 15 - 19 มีนาคม

• 23 มี.ค. แจ้งเพื่อนร่วมงานว่าเจ็บหน้าอก และมีไข้ลางานไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ผลตรวจแจ้งว่าเชื้อเป็นบวก

• 24 มี.ค. เข้ารับการรักษาที่ รพ.จุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกลัชิดกับผู้ติดเชื้อจำนวน 13 คน ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ และหยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

• กทม.ตรวจโควิดเชิงรุก "คลัสเตอร์ตลาดบางแค" ติดเชื้อเพิ่ม 17 รวม 384 ราย

• กทม.ตรวจโควิดเชิงรุก "คลัสเตอร์ตลาดบางแค" ติดเชื้อแล้ว 337 ราย

 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปรษณีย์ราชเทวีได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ และสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ที่รอการส่งต่อทันทีในช่วงบ่ายของวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และจะปิดทำการในวันที่ 24-28 มีนาคม 2564 โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ ณ ไปรษณีย์ใกล้เคียงได้ที่ ไปรษณีย์สนามเป้า ไปรษณีย์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไปรษณีย์ประตูน้ำ ไปรษณีย์ สามเสนใน และจะเปิดทำการอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 โดยจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทน นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเน้นย้ำให้ไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด

เปิดไทม์ไลน์เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สาขาราชเทวี ติดเชื้อโควิด-19 จากตลาดบางแค

Cr.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด