Spring News

อนุทิน เผย อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีน "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" แล้ว

25 มี.ค. 2564 เวลา 10:09 น.

"อนุทิน ชาญวีรกูล" เผย อย. ได้พิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19 "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" แล้ว

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า 

ได้รับรายงานจาก นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย.ว่า อย.ได้พิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19 ของจอนห์สันแอนด์จอห์สัน แล้ว เป็นวัคซีนรายที่สาม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศไทย แต่ยังต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขณะนี้ วัคซีนทั้ง 3 รายที่ขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ครบทั้ง 3ราย คือ

ซิโนแวค แอซตร้าเซนเนกา และ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย ไม่ได้ปิดกั้นการขึ้นทะเบียนและใช้วัคซีน ในประเทศไทย

ขอเชิญชวนให้ผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นๆ มาขึ้นทะเบียน เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ให้คนไทยได้มีทางเลือกในการรับวัคซีน มากขึ้น

อนุทิน เผย อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีน "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด