Spring News

หยุดแชร์ อสม.เกณฑ์ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ทดลองยา ฉีดวัคซีนโควิด

31 มี.ค. 2564 เวลา 4:49 น. 2

หยุดแชร์ข่าวปลอม อสม. เกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อทดลองยา เป็นข้อมูลเท็จ

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อสม. เกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อทดลองยา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

หลังจากที่มีผู้โพสต์ข้อความว่า อสม. ได้รับคำสั่งให้เกณฑ์ชาวบ้าน ที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อทดลองยา เพราะถ้าหากคนกลุ่มนี้เสียชีวิตจะได้อ้างว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเท็จ เพราะกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเป็นไปตามหลักสากล ซึ่ง อสม. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ แรงกาย แรงใจ ดำเนินงานในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี และตลอดระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด19 อสม. กลุ่มนักรบเสื้อเทาก็นับเป็นกำลังสำคัญของระบบการแพทย์และการสาธารณสุข ในการป้องกัน เฝ้าระวังมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน รับบทบาทในการออกให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้อง ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ และสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด19 เพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตะหนก และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

หยุดแชร์ อสม.เกณฑ์ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ทดลองยา ฉีดวัคซีนโควิด

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแรกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 ที่ได้รับการบำบัดทดทนไต โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม เป็นต้น ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19 ก่อน เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคทั้งจากการปฏิบัติงานและจากชุมชน ส่วนผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด19

และขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) “หมอพร้อม” เพื่อเป็นช่องทางการรับทราบของมูลข่าวสาร พร้อมเป็นช่องทางการสื่อสาร ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน การรายงานผลแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด