Spring News

TAI ร่วมกับ TSC หนุนผู้ประกอบการไทย ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

09 เม.ย. 2564 เวลา 10:13 น.

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และคุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) และ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

อุตสาหกรรมการบิน

โดยมี พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ คุณ วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติสักขีพยานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ทั้งนี้ การทำ MOU มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการ ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน / อากาศยานไร้คนขับ / อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งาน ในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ / หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมการบิน

อุตสาหกรรมการบิน

TAI ร่วมกับ TSC หนุนผู้ประกอบการไทย ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด