Spring News

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง พบครูติดโควิด 4 ราย แนะคนใกล้ชิดรีบกักตัว 14 วัน

17 เม.ย. 2564 เวลา 12:23 น. 1

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง พบครูในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศติดโควิด 4 ราย พร้อมเตือนให้ครู นักเรียน และบุคลากรที่มีประวัติใกล้ชิด รีบกักตัวทันที

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ได้ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ - Sainampeung School เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 โดยระบุว่า

 มีครูของโรงเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 4 ราย พร้อมขอให้ครู นักเรียน หรือ บุคลากรที่มีประวัติใกล้ชิดกับครูทั้ง 4 ท่าน กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีไข้ หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบพบแพทย์ตรวจหาเชื้อต่อไป 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง พบครูติดโควิด 4 ราย แนะคนใกล้ชิดรีบกักตัว 14 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด