Spring News

สรุปให้ อาการบุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค

21 เม.ย. 2564 เวลา 16:37 น.

กระทรวงสาธารณสุข แถลง ผลการสอบสวน หลังบุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย ที่จังหวัดระยอง เกิดอาการไม่พึงประสงค์ คล้ายเป็นอัมพฤษ์ 1 – 3 วัน หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค

จากกรณีมีบุคลากรทางการแพทย์ 6 คน ที่จังหวัดระยอง เกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลังได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค วันนี้ กระทรวงสาธารณสุข เปิดแถลงข่าว โดยสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะอาการ

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้ให้ข้อมูลว่า อาการของทั้ง 6 ราย หลังได้รับวัคซีนซิโนแวค 5 – 30 นาที เกิดในวันที่ 5 เมษายน 1 ราย เกิดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน จำนวน 1 ราย วันที่ 8 เมษายน จำนวน 2 ราย วันที่ 9 เมษายน จำนวน 2 ราย

อาการที่เกิดขึ้น คล้ายคลึงกับโรคระบบสมอง มีอาการชาครึ่งซีก บางรายก็มีอาการแขนขาอ่อนแรง ส่วนบางรายมีอาการชา แต่ไม่มีอาการอ่อนแรง โดย 1 รายมีโรคประจำตัว (มะเร็ง) มีไขมันสูง 1 ราย และมีประวัติการกินยาคุมกำเนิด 4 ราย

2. ผลการสอบสวน

ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้ง ก็ได้มีการดูแฟ้มข้อมูลอย่างละเอียด สิ่งที่พบก็คือ ทั้ง 6 รายมีอาการทางประสาทมากน้อยแตกต่างกัน แต่เป็นอาการชั่วคราว หายภายใน 1 – 3 วัน เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว ก่อนกลับมาเป็นปกติ

กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

3. อาการ อาจจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน

ศ.พญ. กุลกัญญา กล่าวต่อไปว่า สาเหตุของอาการนั้น  น่าจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน เพราะว่าเกิดหลังจากฉีดวัคซีน 5 – 10 นาที เป็นส่วนใหญ่

และจากตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนที่นำมาใช้ ไม่พบความผิดปกติใดๆ โดยวัคซีนล็อตดังกล่าวมีการกระจายใช้ทั่วประเทศ แจกไปแล้ว 5 แสนโดส มีผู้ได้รับไปแล้วอาจมากกว่า 3 แสนราย แต่ก็ยังไม่เจอปัญหานี้ในที่อื่น

และเนื่องจากวัคซีนล็อตนี้ได้ฉีดไปจะหมดแล้ว และอาการที่เกิดเป็นอาการชั่วคราว ส่วนใหญ่อาการไม่มาก คณะกรรมการฯ จึงลงความเห็นว่า สามารถใช้วัคซีนล็อตนี้ต่อไปได้ เนื่องจากประโยชน์ของวัคซีนมากกว่าอาการข้างเคียง

ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

4. อาการแค่เพียงคล้ายกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง

พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวว่า ในเบื้องต้น ทั้ง 6 รายนี้ อาการแค่เพียงคล้ายกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเชื่อว่า สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีน

เพราะมีรายงานว่า การฉีดวัคซีน อาจทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องได้ แต่พบไม่บ่อย แล้วอาการเหล่านี้จะเป็นชั่วคราว แล้วกลับมาปกติ จึงไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก

ที่มา : การแถลงของกระทรวงสาธารณสุข 15.00 น. 21 เม.ย. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด