หมอทวีศิลป์ เผยข้อมูลสำคัญผู้เสียชีวิตจากโควิดระบาด 3 ระลอก

22 เม.ย. 2564 เวลา 7:31 น.

หมอทวีศิลป์ เผยข้อมูลสำคัญผู้เสียชีวิตจากโควิดระบาด 3 ระลอก พบส่วนใหญ่มีประวัติติดเชื้อเชื่อมโยงจากสถานบันเทิง ผู้สูงอายุและคนมีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด

วันที่ 22 เม.ย. 2564 นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า วันนี้  พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1,470 ราย จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,370 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 100 ราย ผู้ป่วยสะสม 48,113 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 7  ราย (สะสม 117 ราย) นายแพทย์ ทวีศิลป์ ยังได้เผยถึงที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เปรียบเทียบข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด-19 ทั้ง 3 ระลอก พบว่า ระลอกแรกพบผู้เสียชีวิต 67 รายจากผู้ติดเชื้อ 6,772 รายเฉลี่ยเป็น 0.82% ส่วนระลอกสองช่วง ม.ค.-มี.ค. 64 พบว่า มีผู้เสียชีวิต 27 รายจากผู้ติดเชื้อ 21,035 รายเฉลี่ยเป็น 0.13% และระลอกสามนี้แค่ช่วงเดือน เม.ย. มีผู้เสียชีวิต 16 รายจากผู้ติดเชื้อ 17,780 รายเฉลี่ยเป็น 0.10% 

หมอทวีศิลป์ เผยข้อมูลสำคัญผู้เสียชีวิตจากโควิดระบาด 3 ระลอก

จากข้อมูลยังพบอีกว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีประวัติติดเชื้อเชื่อมโยงจากสถานบันทิง รองลงมาคือแหล่งชุมชน ตลาด และการติดเชื้อในครอบครัวและกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ยังเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด แม้ว่าการระบาดรอบหลังๆ จะมีผู้ป่วยที่อายุน้อยเสียชีวิตเพิ่มเติม ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ จะมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต จึงเป็นบทเรียนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะการนำเชื้อจากข้างนอกไปติดคนในบ้าน

หมอทวีศิลป์ เผยข้อมูลสำคัญผู้เสียชีวิตจากโควิดระบาด 3 ระลอก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด