Spring News

ข่าวปลอม ตรวจการติดเชื้อโควิด19 โดยการกลั้นหายใจ เช็กอาการไอ-แน่นหน้าอก

28 เม.ย. 2564 เวลา 2:38 น. 15

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลระบุวิธี ตรวจการติดเชื้อโควิด19 ง่ายๆ ด้วยตัว โดยเองการกลั้นหายใจ เช็กอาการไอ-แน่นหน้าอก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูลในช่องทางออนไลน์โดยอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถตรวจสอบความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจากวิธีหายใจเข้าลึก ๆ แล้วกลั้นหายใจไว้ 10 วิ ดูว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก หรือไม่ หากไม่มีอาการแสดงว่าไม่ติดเชื้อ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ที่ออกมายืนยันว่า วิธีดังกล่าวสามารถใช้เช็กการติดเชื้อโควิด-19 ได้ รวมถึงขณะนี้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยังไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ซึ่งการตรวจปอดว่ามีการอักเสบจากการติดเชื้อหรือไม่ แพทย์จะทำการวินิจฉัยด้วยการฟังเสียงปอด ว่ามีความปกติในการหายใจหรือไม่ โดยจะทำร่วมกับการเอกซเรย์ปอดว่ามีฝ้าขาวผิดปกติไหม ส่วนอาการพื้นฐานของผู้ที่ปอดอักเสบติดเชื้อ ที่พบได้บ่อย คือ มีไข้ ไอ มีเสมหะ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเจ็บเสียดบริเวณหน้าอกเวลาหายใจเข้า ซึ่งการตรวจ และวินิจฉัยโรคจะต้องดำเนินการโดยทางการแพทย์เท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 02 5901000

ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด