Spring News

"พาณิชย์" สั่งคุมเข้มค่าบริการเดลิเวอรี่ ช่วงโควิด 19 ระบาด

28 เม.ย. 2564 เวลา 3:44 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจงมาตรการรับมือโควิดพาณิชย์ สั่งคุมเข้มค่าบริการเดลิเวอรี่กันเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงโควิด 19 ระบาด พร้อมเปิดบริการ วัน สต๊อป เซอร์วิส 85 กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการรับมือโควิด 19 รอบ 3 ว่าได้มีการดำเนินการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนทุกระดับ ทั้ง กรอ.พาณิชย์ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการที่กระทรวงพาณิชย์ทุกหน่วยงานกับภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือ และภาคส่วนอื่น ๆ ในส่วนของภาคเอกชนเรามีการประชุมหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ได้มีการดำเนินการ เช่น เร่งรัดการส่งออกปรับเปลี่ยนรูปแบบจากระบบออฟไลน์เป็นระบบออนไลน์  เรื่องการเข้าไปกำกับดูแลควบคุมราคาสินค้าบริการ นอกจากการตรวจตราตามวิธีปกติ โดยพาณิชย์แต่ละจังหวัดเข้าไปดำเนินการแล้ว ก็จะมุ่งเข้าไปตรวจสอบอัตราค่าบริการในส่วนของธุรกิจเดลิเวอรี่มากขึ้น เพราะในช่วงโควิดประชาชนมาใช้การส่งเดลิเวอรี่มากขึ้น เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบเรื่องของราคาค่าบริการกับภาคประชาชน

นอกจากนั้นการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ที่มีต่อผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งการจดทะเบียนนิติบุคคล การยกเลิกการแจ้งงบดุล การใช้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ขณะนี้เป็นการได้มีการปรับรูปแบบมาเป็นการให้บริการออนไลน์ แบบ One Stop Service ให้ได้รับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในเวลารวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอีกต่อไป ได้เปิดให้บริการไปแล้ว 85 บริการ และจะมีการเพิ่มการให้บริการมากขึ้นไป ภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และในส่วนของสำนักงานกระทรวงพาณิชย์ ทั้งสำนักรัฐมนตรี สำนักปลัด กรมต่าง ๆมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวัง จัดระบบให้เจ้าหน้าที่ Work from Home แบ่งกะกัน โดยปลัดกระทรวงประชุมกับอธิบดีและมอบหมายให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไปก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์แล้ว

 

“ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดตรวจตราเรื่องราคาสินค้าต่าง ๆที่จำหน่ายในภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร ไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค สินค้าบางอย่างต้องติดป้ายแสดงราคา บางอย่างถ้าจะมีการขึ้นราคาบต้องขออนุญาต แต่กระทรวงก็ยังไม่อนุญาตในการที่จะไปปรับราคาขึ้นใด ๆทั้งสิ้น  แต่ที่เน้นเป็นพิเศษ คือ อัตราค่าบริการในช่วงสถานการณ์โควิด 19  ทำให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ หันมาใช้บริการสั่งสินค้า สั่งอาหารทางเดลิเวอรี่มากขึ้น อันนี้ต้องเข้าไปกำกับดูแลไม่ให้เป็นภาระกับพี่น้องกับประชาชน เพราะเราต้องการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนทำงานที่บ้านและอยู่กับบ้านเป็นด้านหลัก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด