svasdssvasds

หนุ่มใจดี นำรถยนต์ส่วนตัวสนับสนุน สพฉ.ใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด19

หนุ่มใจดี นำรถยนต์ส่วนตัวสนับสนุน สพฉ.ใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด19

หนุ่มนักธุรกิจสุดใจดี ตั้งโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน นำรถยนต์ส่วนตัวให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติยืมใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด19 ค่าน้ำมันค่าประกันออกให้ทั้งหมด พร้อมแจกโบนัสพนักงานที่อาสาช่วยทีมแพทย์ช่วงโควิด

นายธีรภัทร์ มีเดช เจ้าของธุรกิจ บริษัท เฟอร์นิช ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เล่าว่า ได้เห็นถึงปัญหาจำนวนรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด19 และบุคลาการทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงหารือกับกลุ่มเพื่อนว่าสามารถช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง จนเกิดความคิดนำรถที่มีอยู่ 2 คัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลยืมรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ 28 เมษายน 2564 จะมอบรถยนต์ทั้ง 2 คันให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติภายใต้โครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด19และบุคลาการทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ได้ฟรี โดยนายธีรภัทร์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันหรือประกันอุบัติเหตุ

นายธีรภัทร์ เล่าอีกว่าได้ประกาศในบริษัทว่าหากพนักงานคนไหนติดเชื้อโควิด 19 แล้วไปโรงพยาบาลสนาม พนักงานจะยังคงรับเงินเดือนปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ และจ่ายโบนัสให้พนักงานที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด 19 อีกด้วย

related