Spring News

กทม.ตรวจเชิงรุก ชุมชนคลองเตย ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 50 ราย

29 เม.ย. 2564 เวลา 6:01 น.

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจเชิงรุกโควิดพื้นที่ ชุมชนคลองเตย จำนวน 925 ราย พบติดเชื้อ 50 ราย เร่งสอบสวนโรค ประเมินอาการส่งเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากเคหสถานทุกครั้ง

(29 เม.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการติดตามผลความก้าวหน้าการตรวจเชิงรุกActive case finding โดยรถพระราชทานตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพื่อหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และวิเคราะห์ผลโดยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน (Express analysis mobile unit) บริเวณพื้นที่วัดสะพาน และ ชุมชน 70 ไร่คลองเตย เขตคลองเตย

ในขณะนี้บริเวณชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ดำเนินการตรวจไปแล้ว 436 ราย พบผลติดเชื้อ Positive จำนวน 21 ราย และบริเวณวัดสะพาน ดำเนินการตรวจไปแล้ว 489 ราย พบผลติดเชื้อ Positive จำนวน 29 ราย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบสวนโรคพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

ชุมชนคลองเตย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากเคหสถานทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ชุมชนคลองเตย

นอกจากนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคล

เนื่องจากตอนนี้มีการกระจายของเชื้อเป็นวงกว้างทำให้ต้องป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับผู้อื่นและเน้นย้ำวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีโดยปิดหน้ากากอนามัยให้คลุมจมูกและปาก ทดสอบว่าด้านบนของหน้ากากอนามัยแนบกับแนวสันจมูกเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุมชนคลองเตย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด