Spring News

เปิด 4 หลักการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ลดเที่ยววิ่งรถเมล์ขสมก.

29 เม.ย. 2564 เวลา 8:55 น.

รถเมล์ขสมก. ก็ได้ประกาศปรับลดเที่ยววิ่งไปแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 วันนี้จะพามาดูรายละเอียด หลักการต่างๆ 4 หลักการ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ดำเนินการ

เมื่อวานนี้ 28 เมษายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก.ได้ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งรถเมล์ขสมก.ทุกประเภทไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมการขนส่งทางบกเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 เพิ่ม เพราะยอดการติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตยังสูงอย่างต่อเนื่อง

# SPRING ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับฝ่ายสื่อสารองค์กรของขสมก. ในประเด็นลดจำนวนเที่ยววิ่งรถเมล์ขสมก. ได้ข้อมูลว่ามี 4 หลักการ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับลดเที่ยววิ่งรถ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือดูได้ในกราฟฟิก

เปิด 4 หลักการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ลดเที่ยววิ่งรถเมล์ขสมก.

1.ลดตามจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง

2.ลดเฉพาะช่วงสาย บ่าย ส่วนเช้า เย็น วิ่งปกติ

3.กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือลดเที่ยววิ่งพื้นที่สีแดง

4.ทดลองแค่ 7 วันก่อน

คนขึ้นรถเมล์น้อยลง ช่วงนี้คนกลัวโควิด 19 ขึ้นรถเมล์น้อยลง

ทั้งนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ ประเด็นแรกคือลดตามจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง เพราะคนส่วนใหญ่จะทำงานที่บ้าน และหลายคนกลัวติดโรคก็เลือกที่จะไม่ใช้รถสาธารณะ ต่อมาคือการลด ซึ่งส่วนใหญ่จะลดเที่ยววิ่งรถเมล์ขสมก. ในช่วงสาย ๆ บ่าย ๆหลังจากไม่มีคนเดินทางไปทำงาน หรือคนเดินทางน้อย ส่วนชั่วโมงเร่งด่วนเช้า และเย็น ก็วิ่งปกติ เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ถัดมาคือทำตามกรมการขนส่งทางบกที่ได้ขอความร่วมมือให้ลดเที่ยววิ่งรถเมล์ขสมก.ในพื้นที่สีแดง นอกจากนี้ประการสุดท้าย คือ เป็นการทดลองแค่ 7 วันก่อน แล้วมาดูผลตอบรับว่าจะเป็นอย่างไร จากนั้นค่อยมาว่ากันใหม่

นอกจากจะลดเที่ยววิ่งรถเมล์ขสมก. แล้ว ยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารของขสมก.โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านพนักงานประจำรถ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้งก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร หากตรวจพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่และให้รีบไปพบแพทย์ทันที, กำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

ขสมก.ปรับลดเที่ยววิ่ง ขสมก.ปรับลดเที่ยววิ่งในพื้นที่สีแดง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด