Spring News

Breaking News : ศบค.ยกระดับพื้นที่ควบคุมป้องกันโควิด19 พื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด

29 เม.ย. 2564 เวลา 9:15 น. 3

Breaking News : ศบค.ยกระดับพื้นที่ควบคุมป้องกันโควิด-19 พื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

 ศบค.ยกระดับพื้นที่ควบคุมป้องกันโควิด19  พื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

• ให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกนอกเคหสถาน
• ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 20 คน
• ห้ามนั่งรับประทานอาการในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านได้ถึง 21.00 น.
• ร้านสะดวกซื้อให้เปิด 04.00-23.00 น.
• สานบันเทิงปิด
• ศูนย์การค้าเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
• สถานศึกษา ห้ามจัดการเรียนการสอนที่มีการรวมคน
• งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น
• ขอให้พิจารณา Work from home มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

• การสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า

ให้สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถาน หรือ อยู่ในที่สาธารณะ

• การจัดกิจกรรม

ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 20 คน

ร้านอาหาร

งดรับประทานอาหารในร้าน ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 21.00 น.

• ร้านสะดวกซื้อ / ตลาดโต้รุ่ง

เปิดบริการ 04.00 - 23.00 น.

• สถานบริการ / สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ปิด

• ศูนย์การค้า ห้างฯ

เปิดบริการตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น.(จำกัดจำนวนคน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

• สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา

ห้ามใช้อาคาร สภานที่ เพื่อนจัดการเรียนการสอน กิจกรรที่มีการรวมคนจำนวนมาก

• สถานที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง

ปิด (ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

ทั้งนี้ ศบค. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาดำเนินการ Work From Home มาตรการขั้นสูงสุด 14 วัน เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคล อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดการแพร่เชื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด