Spring News

ปทุมวัน พบติดเชื้อโควิดใน 6 ชุมชนแออัด 162 คน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มากสุด 61 คน

04 พ.ค. 2564 เวลา 5:30 น. 1

โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ใน แขวงลุมพินี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน พบการติดเชื้อโควิดในพื้นที่ 6 ชุมชนแออัด เคหะชุมชน 1 แห่ง ทั้งสิ้น 162 คน โดย ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มากที่สุด 61 คน

โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ใน แขวงลุมพินี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน พบการติดเชื้อ 6 ชุมชนแออัด และเคหะชุมชน 1 แห่ง ติดเชื้อแล้ว 162 คน โดยพบมากที่สุดใน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ จำนวน 61 คน และพุ่งสูงช่วงวันหยุดยาว

ขนาดพื้นที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนเมือง ชุมชนแออัด 6 แห่ง และเคหะชุมชน 1 แห่ง ประชากรรวมทั้งสิ้น 29,581 คน (อยู่ในชุมชน 20,100 คน)

พบการติดเชื้อในชุมชน 6 ชุมชน มี

- ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 61 ราย

- ชุมชนเคหะบ่อนไก่ 14 ราย

- ชุมชนโปโล 10 ราย

- ชุมชนพระเจน 8 ราย

- ชุมชนร่วมฤดี 2 ราย

- ชุมชนกุหลาบแดง 1 ราย

โดยมีรายงานตัวเลขตั้งแต่ 7 เม.ย. ถึง 3 พ.ค.64 ทั้งสิ้น 162 ราย

ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด