Spring News

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยประชาชน ช่วงโควิด

13 พ.ค. 2564 เวลา 3:36 น. 1

สมเด็จพระสังฆราช ประทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้านเจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม นำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ประทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวนกว่า 50 ครอบครัว หลังจากที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากการขาดรายได้และการหากินฝืดเคือง โดยมีมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมสมทบ เพื่อแจกจ่ายให้ประชนด้วย

โดยทางด้านพระครูใบฎีกาธนพัฒน์ ชนาสโภ เจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการสนองพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้ประชาชนตามบ้านเรือนราษฎร เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง ไม่ต้องให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางมารวมตัว เพื่อรับสิ่งของซึ่งอาจจะเป็นจุดเสี่ยง ที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19ได้

สมเด็จพระสังฆราช

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด