Spring News

"กลุ่มไทยชนะ" นำอาหารแจกชุมชนหลังวัดมักกะสัน ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

16 พ.ค. 2564 เวลา 3:32 น. 17

จิตอาสา "กลุ่มไทยชนะ" นำอาหารจำนวน 300 กล่อง ให้กับชุมชนหลังวัดมักกะสัน ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางรายเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงต้องทำการกักตัวในพื้นที่ ไม่ออกไปข้างนอก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. จิตอาสา " กลุ่มไทยชนะ " เพื่อประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก โควิด-19 นำโดย นายจักรพงศ์  ชื่นดวง หัวหน้ากลุ่มไทยชนะ นายส.ประวิตน์  ยงใจยุทธ  ดร.เชวงศักดิ์  แสงจันทร์ นางสาวรมนต์อร  บุญเรือง  นางสาวสุกานดา  อยู่มั่นธรรมา และสมาชิกในกลุ่มไทยชนะ เข้าแจกอาหารจำนวน 300 กล่อง ให้กับชุมชนหลังวัดมักกะสัน ซึ่งมีบางครอบครัวเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ทางชุมชนได้ถูกกักบริเวณ โดยทีมงานได้มอบอาหารผ่านประธานชุมชุนหลังวัดมักกะสัน ให้นำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส

"กลุ่มไทยชนะ" นำอาหารแจกชุมชนหลังวัดมักกะสัน ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 โครงการนี้จัดขึ้นมาสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ที่มีผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกระทบต่อผู้มีรายได้น้อย ไม่สามารถจุนเจือครอบครัวได้อย่างที่เคยมีมาทางกลุ่มไทยชนะจึงขออาสาเป็นตัวแทน ส่งมอบความสุขบรรเทาทุกข์ความหิว เป็นคนกลางเพื่อส่งต่อความสุขบางส่วนที่พอจะบรรเทาความทุกข์ของกลุ่มคนเหล่านี้ได้บ้าง

" สุขใจเมื่อท่านอิ่มท้อง เราพร้อมผ่านวิกฤติไปด้วยกัน "

"กลุ่มไทยชนะ" นำอาหารแจกชุมชนหลังวัดมักกะสัน ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด