Spring News

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด

20 พ.ค. 2564 เวลา 4:40 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูง จำนวน 33 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 20 พ.ค.64 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้ารับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้สำนักการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พระราชทาน เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียน พระราชทาน เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียน

พระราชทาน เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด