ทช. สั่งแก้ "แยกดอนคา" หลังคลิปว่อนโซเชียล รับ "ออกแบบ-ก่อสร้าง" บกพร่อง

21 พ.ค. 2564 เวลา 0:07 น. 126

กรมทางหลวงชนบท แถลงข่าวชี้แจงแนวทางการแก้ไขกรณีมีคลิปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล บริเวณแยกดอนคา ถนนสาย รบ.4015 จ.ราชบุรี สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาผู้กระทำผิด สั่งแขวง ทช. ทั่วประเทศสแกนถนนหวั่นเกิดซ้ำซาก

 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย แถลงข่าวกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ทางสื่อโซเชี่ยลบริเวณแยกดอนคา ถนนทางหลวงชนบทสาย รบ.4015 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3236 – บ้านตากแดด อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

  ทช. สั่งแก้ "แยกดอนคา" หลังคลิปว่อนโซเชียล รับ "ออกแบบ-ก่อสร้าง" บกพร่อง

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย รบ.4015 แยก ทล. 3236 - บ้านตากแดด อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีลักษณะทางกายภาพเดิม ความกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ทิศทางเลี้ยวไปทางซ้าย ซึ่งมีถนนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา กว้าง 6 เมตร มาเชื่อมตรงด้านขวา เป็นลักษณะสามแยก

ทช. สั่งแก้ "แยกดอนคา" หลังคลิปว่อนโซเชียล รับ "ออกแบบ-ก่อสร้าง" บกพร่อง

 จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเดิมไม่ได้เปิดช่องทางให้เลี้ยวขวาเพื่อไปยังถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมากถึง 4,282 คัน/วัน โดยเฉพาะรถบรรทุก 324 คัน/วัน อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง

 ต่อมา กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้ดำเนินการออกแบบและปรับปรุงทางแยกบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย รบ.4015 แยก ทล. 3236 - บ้านตากแดด อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ช่วง กม.ที่ 7+370 ถึง กม.ที่ 7+830 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ต้องการเลี้ยวขวาไปยังถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบนเส้นทางดังกล่าวได้พบว่าทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสับสนและไม่ปลอดภัย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงชนบท นายอำเภอบางแพและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมตรวจสอบพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรมทางหลวงชนบทจึงมีความเห็นว่าต้องปรับปรุงบริเวณสามแยกดังกล่าว ซึ่งมีแนวทางการแก้ไข โดยจะมีการดำเนินการเปลี่ยนจากทางโค้งให้เป็นสามแยกแบบตัว T (T-intersection) โดยจะดำเนินการรื้อเกาะยกบริเวณกลางแยกออก ปรับช่องจราจรใหม่ให้เหมาะสม แก้ไขตำแหน่งเส้นหยุดให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น โดยรถที่จะเลี้ยวขวาจาก ทล.3236 จะต้องมีการหยุดรอเลี้ยวก่อนเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางแยก แก้ไขแนวเกาะยก และป้ายจราจรให้สอดคล้องกับกายภาพถนนใหม่

 นอกจากนี้ยังได้สั่งการไปยังแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ ไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบว่า มีปัญหาเหมือนกับแยกดอนคาดังกล่าวหรือไม่ หากมีต้องเร่งแก้ไขในทันที เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน รวมถึงไม่ให้มีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันตนยังได้ออกมาตรการการออกแบบทั้งหมดต้องเสนอรายละเอียดให้ ทช. พิจารณาอย่างละเอียด จากเดิมผู้อำนวยการสำนักออกแบบจะเป็นผู้ลงนามรับรองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทช. ต้องขออภัย ผู้ใช้รถที่ทำให้เกิดความสับสนและความไม่สะดวกในการเดินทางมา ณ ที่นี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด