"แบงก์ชาติ"แจงประชาชนอย่าตกใจ ! เรื่องเงินขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท

22 พ.ค. 2564 เวลา 4:25 น. 8

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ ออกมาชี้แจงเรื่องเงิน 1.069 ล้านล้านลบาท เป็นขาดทุนสะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อดูแลเสถียรภาพการเงิน ดูแลเงินบาทไม่ให้ผันผวน ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะ ไม่กระทบผู้เสียภาษี ขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนก

1.069 ล้านล.ขาดทุนสะสมดูแลเสถียรภาพการเงิน

โดยเรื่องนี้ถูกชี้แจงจาก ‘นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บอกว่า เรื่องขาดทุนสะสมของแบงก์ชาติ มูลค่า 1.069 ล้านล้านบาท และนำมารวมเป็นหนี้สาธารณะของประเทศโดยอ้างถึงผลกระทบต่อผู้เสียภาษีอากรนั้นขอชี้แจงว่ารายงานดังกล่าวเป็นการแสดงรายการงบการเงินของแบงก์ชาติและเป็นธุรกรรมที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง ในการดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ

ทั้งนี้เช่นการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนมากจนกระทบต่อการดำเนินงานภาคเอกชนและเศรษฐกิจ การดูแลสภาพคล่องในระบบการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นกำไรหรือขาดทุนที่จะปรากฏในงบดุลของธนาคารกลางจึงเป็นเรื่องปกติของการทำหน้าที่ตามพันธกิจ โดยในฐานะการเงินของธนาคารกลางเป็นผลจากการทำหน้าที่ตามพันธกิจ ซึ่งในแต่ละปีอาจเกิดกำไรและขาดทุน

แบงก์ชาติย้ำดูแลเสถียรภาพการเงิน ไม่ใช่หนี้สาธารณะ แบงก์ชาติย้ำ ดูแลเสถียรภาพการเงิน ไม่ใช่หนี้สาธารณะ

ย้ำยึดตามหลักสากลทั่วโลก

อย่างไรก็ตามอย่างเช่นจากการตีราคาสินทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท และจากต้นทุนการออกพันธบัตรเพื่อดูดซับสภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งตัวเลข 1.069 ล้านล้านบาท เป็นผลการขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นหลายปีไม่ใช่ของปีนี้ปีเดียว หนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติ ดังนั้นขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วโลก ตามนิยามของ IMF ที่กำหนดมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินเพื่อการเปรียบเทียบและติดตามการทำนโยบายของสมาชิก

โดยได้ย้ำอีกว่า เงิน1.069 ล้านล้านบาทเป็นผลการขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นหลายปีไม่ใช่ของปีนี้ปีเดียว หนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วโลก ตามนิยามของ IMF ที่กำหนดมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินเพื่อการเปรียบเทียบและติดตามการทำนโยบายของสมาชิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด