Spring News

หอการค้าสมุทรปราการ มอบรถตรวจโควิดให้รพ.สมุทรปราการใช้สู้ภัยโควิด 19

22 พ.ค. 2564 เวลา 8:09 น.

สู้ภัยไปด้วยกัน หอการค้าสมุทรปราการ มอบรถตรวจโควิดความดันลบ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และตรวจหาผู้ติดเชื้อ โควิด 19

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และรองนายก อบจ.สมุทรปราการ ร่วมมอบ รถตรวจโควิดความดันลบ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า หอการค้าได้ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ ชุด PAPR ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ และอื่น ๆ เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อรวมถึงเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินงาน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดสมุทรปราการลดน้อยลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด