Spring News

"ราชทัณฑ์" เผยพบผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,429 ราย ดับแล้ว 3 ราย

25 พ.ค. 2564 เวลา 10:03 น.

กรมราชทัณฑ์ รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเรือนจำ ทัณฑสถาน 13 แห่ง รายใหม่วันนี้ 1,429 ราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย โดยรายล่าสุดเป็นนักโทษวัย 52 ในเรือนจำเชียงใหม่ พบมีโรคประจำตัวรุมเร้า

 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,429 ราย รักษาหาย 881 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 15,914 ราย ในเรือนจำ-ทัณฑสถาน จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

1. เรือนจำกลางเชียงใหม่ เสียชีวิต 1 ราย คงเหลือ 3,543 ราย

2. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รักษาหายเพิ่ม 620 ราย คงเหลือ 1,710 ราย

3. ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย รักษาหายเพิ่ม 260 ราย คงเหลือ 1,157 ราย

4. เรือนจำกลางคลองเปรม คงเหลือ 2,434 ราย

5. เรือนจำพิเศษธนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 339 คงเหลือ 3,185 ราย

6. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ติดเชื้อรายใหม่ 24 ราย รักษาหายเพิ่ม 1 ราย คงเหลือ 209 ราย

7. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย คงเหลือ 158 ราย

8. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 1,052 ราย คงเหลือ 1,731 ราย

9. เรือนจำกลางบางขวาง คงเหลือ 1,715 ราย

10. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี คงเหลือ 68 ราย

11. เรือนจำกลางขอนแก่น คงเหลือ 1 ราย

12. เรือนจำพิเศษมีนบุรี คงเหลือ 1 ราย

13. เรือนจำกลางสมุทรปราการ คงเหลือ 2 ราย

ผู้ต้องขังติดโควิด

 นายวีระกิตติ์ฯ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต 1 รายในวันนี้ เป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 52 ปี เรือนจำกลางเชียงใหม่ ซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 และถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตไตวาย และไขมันในเส้นเลือด ซึ่งแพทย์ได้ให้ยาและการรักษาอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงการฟอกไต แต่อาการได้ทรุดลง โดยญาติได้รับทราบการรักษาโดยตลอด จนในวันนี้ (25 พฤษภาคม 2564) เวลา 05.40 นาฬิกา ผู้ป่วยระบบความดันและหัวใจล้มเหลว การหายใจเหนื่อยหอบมาก เครื่องวัดสัญญาณชีพแสดงอาการหยุดเต้นของหัวใจ ซึ่งญาติได้ยินยอมไม่ให้มีการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ
 ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ พบผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 18,510 ราย รักษาหาย 2,398 ราย ปล่อยตัว/พ้นโทษ 195 ราย เสียชีวิต 3 ราย จากเรือนจำจังหวัดนราธิวาส 1 ราย เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 1 ราย และเรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 ราย 

ผู้ต้องขังติดโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด