Spring News

มหิดล ยืนยัน กระชายขาว มีฤทธิ์ต้านโควิด แต่ถูกคนอ้างนำผลวิจัยไปขายของ

27 พ.ค. 2564 เวลา 4:21 น.

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์เรื่อง การอ้างถึงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสรรพคุณของสารสกัด "กระชายขาว" ในการต้านโรคโควิด-19

วันที่ 27 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแถลงการณ์ในกรณี การอ้างถึงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสรรพคุณของสารสกัดกระชายขาวในการต้านโรคโควิด-19 โดยระบุว่า ตามที่มีผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายขาวจำนวนหนึ่งอ้างถึงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)เกี่ยวกับสรรพคุณของสารสกัดกระชายขาวในการต้านโรคโควิด เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยมหิดล และ TCELS ขอชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ TCELS และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การนำภาพต่างๆ ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ TCELS ไปเพื่อประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต

มหิดล ยืนยัน กระชายขาว มีฤทธิ์ต้านโควิด แต่ถูกคนอ้างนำผลวิจัยไปขายของ

ทั้งนี้ คณะนักวิจัย พบว่า สารสกัดกระชายขาวมีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคโควิด ได้ในหลอดทดลอง และอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม ในด้านความปลอดภัย ปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค และข้อบ่งชี้การใช้ในมนุษย์เพื่อการต้านโรคโควิดอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงไม่มีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการต้านโรคโควิดได้ อย่างไรก็ตาม กระชายขาวมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรตามที่ระบุในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจึงขอให้ผู้บริโภคโปรดใช้วิจารณณาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

มหิดล ยืนยัน กระชายขาว มีฤทธิ์ต้านโควิด แต่ถูกคนอ้างนำผลวิจัยไปขายของ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด