svasdssvasds

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ คนไทยกว่า 47 % จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ คนไทยกว่า 47 % จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

ผลสำรวจของกรุงเทพโพลล์ ประชาชน 47.2 % จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ผ่าน อสม. โรงพยาบาลตามสิทธิ์ และแอปฯ อันดับ 2 รอดูสถานการณ์วัคซีนทางเลือก 19.3 % ส่วนคนไม่คิดจะฉีดมี 9.2 %

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องสถานะของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จุดไหนที่คนไทยพร้อม โดยเก็บข้อมูล จากกับประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน 1,248 คน ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และเผยแพร่ผลสำรวจเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. “ท่านอยู่ในสถานะใด ของการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19”

จองคิวแล้วกำลังรอฉีด 47.2 %

รอดูสถานการณ์วัคซีนทางเลือกมากกว่านี้  19.3 %

รอจองคิวลงทะเบียน 14.9 %

ได้รับการฉีดแล้ว 7.3 %

ยอมจ่ายเองกับยี่ห้อวัคซีนที่ต้องการ หรือซื้อแพ็กเกจไปฉีดต่างประเทศ 2.1 %

ไม่คิดว่าจะฉีด 9.2 %

วัคซีนโควิด-19

2. เหตุผลที่เลือกจะไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19

(ถามเฉพาะผู้ที่ไม่คิดว่าจะฉีดในข้อที่ 1)

กังวลกลัวว่าจะแพ้วัคซีน 35.0 %

กลัวเพราะมีโรคประจำตัว 30.4 %

ไม่มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 13.0 %

ได้รับข้อมูล ผลกระทบ และอาการแพ้ จากการฉีดวัคซีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊กยูทูบ 9.8 %

วัคซีนทางเลือกมีน้อย 6.5 %

อื่นๆ อาทิเช่น ตั้งครรภ์ ดูแลตัวเองดีอยู่แล้ว 5.3 %

3. เหตุผลที่เลือกจะฉีดวัคซีนโควิด-19

 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อยากฉีดเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง และคนในสังคม 91.4 %

กลัวติดโควิด เพราะสถานการณ์การระบาดเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 58.8 %

เชื่อหมอและบุคลากรทางการแพทย์พูดให้ข้อมูล 38.8 %

หาข้อมูลผลกระทบวัคซีนมาแล้วทุกยี่ห้อ 22.8 %

การฉีดวัคซีนเท่ากับเอาชนะโควิดได้ 11.8 %

เชื่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ 8.9 %

เห็นดารา นักร้อง นักแสดง ฉีดเป็นตัวอย่าง 3.9 %

เห็นนักการเมืองฉีดเป็นตัวอย่าง 3.7 %

อื่นๆ อาทิเช่น อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เป็นกลุ่มที่เสี่ยง หน่วยงานที่ทำงานให้ฉีด 2.5 %

วัคซีนโควิด-19

4. หากท่านจะฉีดวัคซีน ท่านจะจองคิวลงทะเบียนผ่านช่องทางใด

อสม. หรือโรงพยาบาลที่มีสิทธิรักษา 49.5 %

แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ภาครัฐเปิ ดให้ลงทะเบียน 34.5 %

การลงทะเบียนผ่านจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือ on - site registration 10.3 %

อื่นๆ อาทิเช่นไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนอย่างไร ไม่ทราบว่าลงอย่างไร 5.7 %

วัคซีนโควิด-19 ที่มา กรุงเทพโพลล์ 

related