กทม.ออกประกาศขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย.64

01 มิ.ย. 2564 เวลา 4:46 น.

กทม.ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 31 ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย.นี้ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันที่ 1 มิ.ย. 2564 เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ประกาศ กรุงเทพมหานครเรื่อง ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 31 เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิด

สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25 ) ลงวันที่25 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 26 ) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และ(ฉบับที่ 29 ) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภท ต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย.64

กทม.ออกประกาศขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด