Spring News

"ในหลวง" พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ มอบ "ยาฟาวิพิราเวียร์" ให้กรมราชทัณฑ์

02 มิ.ย. 2564 เวลา 2:55 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน

 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 200,000 เม็ด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมในพิธี

ยาฟาวิพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์

                  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทยหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง รวมทั้งในเรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่งได้พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก กรมราชทัณฑ์จึงมีความจำเป็นต้องจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อไวรัส สำหรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ พร้อมทั้งใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ประกอบในการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราการสูญเสียและอาการรุนแรงของโรค

ยาฟาวิพิราเวียร์

                  

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 200,000 เม็ด พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาในการรักษาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 การได้รับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่กรมราชทัณฑ์และผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด