svasdssvasds

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระราชินี"

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระราชินี"

"กองทัพบก" จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบบอย่างแก่ทหาร ในความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัยและสง่างาม

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี 43 พรรษา 3  มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  5,  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์, พิธีสงฆ์สำหรับการไถ่ชีวิตกระบือ และพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 

กองทัพบก

 นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  อีกทั้งได้จัดสถานที่ให้กำลังพล  รวมถึงประชาชน ได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน 

 กองทัพบกในฐานะหน่วยงานความมั่นคงที่มีภารกิจสำคัญสูงสุด  คือ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จึงพร้อมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ การบริการทางการแพทย์ การบริจาคโลหิต รวมทั้งการจัดนิทรรศการ  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติและสง่างาม ทั้งในส่วนกลาง และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศ

กองทัพบก

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ทรงพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการพระราชดำริต่างๆ อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างแก่ทหารในด้านความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและสง่างาม  

 กองทัพบก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 สำหรับพระราชประวัติด้านการศึกษาและทรงงาน ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2543 ทรงเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท แจลเวย์ จำกัด เมื่อปี 2543-2546 ทรงเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2546 -2551 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา

 และเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีสำหรับพระราชประวัติด้านการศึกษาและทรงงาน ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2543 ทรงเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท แจลเวย์ จำกัด เมื่อปี 2543-2546 ทรงเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2546 -2551 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา และเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ทั้งนี้ทรงสำเร็จหลักสูตรด้านการบิน ได้แก่ พ.ศ.2553 ส่งสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบิน ของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T 41 พ.ศ.2554 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก พ.ศ.2555 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ,ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT-4 E และ PC-9 เสด็จไปฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ซึ่งออกไปอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะ โบอิ้ง 737-400 และโบอิ้ง 737-900

 สำหรับหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร ดังนี้ ปีพ.ศ.2553 ทรงสำเร็จการฝึกหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พ.ศ.2554 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย-ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ พ.ศ.2556 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 91 พ.ศ.2557 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 59 พ.ศ.2559 ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางการอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ทรงสำเร็จหลักสูตรการยิงปืนพกการในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปราม พร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

related