Spring News

ฝรั่งเศสเริ่มระบบคัดกรองโควิด19 ด้วยรหัสสีสำหรับผู้นักเดินทาง

06 มิ.ย. 2564 เวลา 4:11 น. 2

รัฐบาลฝรั่งเศส ได้เผยแพร่เอกสารระบบคัดกรองโควิด19 ตัวใหม่ สำหรับนักเดินทางที่มาจากต่างประเทศ ด้วยการจำแนกเป็นรหัสสีจากประเทศที่เดินทางมาด้วย "สีเขียว" "สีส้ม" และ "สีแดง" ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะการฉีดวัคซีนของพวกเขา เริ่มในวันที่ 9 มิถุนายน

รัฐบาลฝรั่งเศส ได้เผยแพร่เอกสารระบบคัดกรองโควิด19 ตัวใหม่ สำหรับนักเดินทางที่มาจากต่างประเทศ ด้วยการจำแนกเป็นรหัสสีจากประเทศที่เดินทางมาด้วย "สีเขียว" "สีส้ม" และ "สีแดง" ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะการฉีดวัคซีนของพวกเขา โดยจะเริ่มในวันที่ 9 มิถุนายน

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางมาถึงฝรั่งเศสจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อ "สีเขียว" คือคนจากสหภาพยุโรป รวมไปถึง ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อิสราเอล ญี่ปุ่น เลบานอน นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าฝรั่งเศสโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องให้ PCR หรือผลการทดสอบแอนติเจนเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางมาถึงฝรั่งเศสจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร หรือจากประเทศอื่นๆ ที่เป็น "สีส้ม" จะต้องแสดง PCR หรือการทดสอบแอนติเจนเป็นลบ

แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับอนุญาตให้เดินทางจากประเทศในรายการ "สีส้ม" เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น และจะต้องแยกตัวเองเมื่อไปยังฝรั่งเศสเป็นเวลาเจ็ดวัน

โดยกฎระเบียบจะเข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารขาเข้าจากประเทศที่มีรายชื่อ "สีแดง" อาทิ อินเดีย แอฟริกาใต้ และตุรกี เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในอเมริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เข้าประเทศที่มาจากประเทศในรายการ "สีแดง" ไม่ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ จะได้รับอนุญาตให้เข้าฝรั่งเศสได้ด้วยเหตุผลเร่งด่วนเท่านั้น และจะต้องแสดงผลการทดสอบโควิด19 เป็นลบ ร่วมไปถึงการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศแล้ว

จากข้อมูลล่าสุดของรัฐบาล รายชื่อประเทศและการจัดหมวดหมู่อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด19

ฝรั่งเศสเตรียมเข้าสู่เฟสต่อไปของการเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายน โดยอนุญาตให้รับประทานอาหารในร่มและเล่นกีฬาแบบไม่สัมผัส และผ่อนคลายเคอร์ฟิวระดับประเทศจนถึงเวลา 23.00 น. เวลาท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด