Spring News

รัฐบาล เผย ฉีดวัคซีนโควิดได้ตามเป้า โว ไทยมียอดสะสมเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน

14 มิ.ย. 2564 เวลา 4:35 น. 1

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามเป้าหมายของแผนที่กำหนด ยอดสะสมกว่า 6 ล้านโดส ชี้ ไทยมียอดฉีดวัคซีนเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เริ่มนโยบายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นมานั้น ในช่วงวันที่ 7-12 มิ.ย 2564 ที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนทั่วประเทศจำนวน 1,865,180 โดส และตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 12 มิ.ย. 2564 มีการฉีดสะสมแล้วรวมทั้งสิ้น 6,081,242 โดส แยกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 4,456,786 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 1,624,456 ราย ส่งผลให้ปัจจุบันไทยมียอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชากรไทยในประเทศไทย

สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยกระทรวงแรงงานนั้น สำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้การฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเปิดให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่นายจ้างได้ลงทะเบียนในระบบ e-Service อีกครั้งในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 อย่างแน่นอน โดยตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นมา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกไปแล้วมากกว่า 200,000 ราย โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่แสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนจำนวน 6,037,497 คน เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 3.6 ล้านคน และในพื้นที่ Eastern Seaboard และส่วนภูมิภาคอีกกว่า 2.3 ล้านคน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเร็ว

ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2564 มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมแล้วจำนวน 1,678,948 โดส แยกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 944,552 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 367,198 ราย นอกจากนี้ การกระจายวัคซีนไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ นั้น รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจากนี้ไปจะมีการกระจายวัคซีนโควิด-19 ได้เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการส่งมอบจากผู้ผลิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด