ศาลล้มละลาย อนุมัติแผนฟื้นฟู การบินไทย ตั้ง 5 ผู้บริหารแผน

15 มิ.ย. 2564 เวลา 5:09 น. 17

ศาลล้มละลาย ไฟเขียวแผนฟื้นฟู "การบินไทย" เห็นชอบตั้ง 5 ผู้บริหารแผน เดินหน้าฟื้นธุรกิจ ได้แก่ 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2. นายพรชัย ฐีระเวช 3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 4. นายไกรสร บารมีอวยชัย 5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ศาลล้มละลายกลาง ได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มิ.ย.2564 เวลา 10.00 น. หลังจากการพิจารณาของศาลเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 ได้มีเจ้าหนี้ 2 ราย ยื่นคัดค้าน ทำให้ศาลมีคำสั่งให้การบินไทยชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม โดยหนึ่งในเจ้าหนี้ที่ยื่นคัดค้านครั้งนี้เป็นพนักงานการบินไทยที่เป็นเจ้าหนี้ 548,390 บาท

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุว่า ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งหลังจากนี้การบินไทยสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้เลย และเห็นชอบรายชื่อผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

สำหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการจากการบินไทยและเจ้าหนี้มี 5 คน ประกอบด้วย

1.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ การบินไทยเสนอ 

2.นายพรชัย ฐีระเวช การบินไทยเสนอ 

3.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ธนาคารกรุงเทพเสนอ 

4.นายไกรสร บารมีอวยชัย ธนาคารกรุงเทพเสนอ 

5.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอ 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การบินไทย กล่าวว่า ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย และขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยเชื่อมั่นว่าการบินไทยพร้อมที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจและให้บริการ โดยมีแผนธุรกิจที่จะกลับมาให้บริการด้านการบินทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง และเชื่อว่าการบินไทยจะสามารถฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่แข็งแกร่งและสร้างกำไรในระยะยาว

รายงานข่าวจากการบินไทยระบุว่า เมื่อศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับสินเชื่อใหม่เพื่อให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณ แผนกำลังคน แผนค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน รวมทั้งติดตามการทำงานของผู้บริหารแผนฟื้นฟู และมีอำนาจลงมติถอดถอนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้

สำหรับคณะกรรมการสินเชื่อจะมี 5 คน โดยกรรมการ 2 คน มาจากผู้แทนรัฐที่สนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือค้ำประกันสินเชื่อใหม่ ในขณะที่กรรมการอีก 2 คน มาจากผู้แทนเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่ และกรรมการอีก 1 คน จากภาครัฐที่สนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือเข้าค้ำประกัน และเจ้าหนี้สินเชื่อใหม่เสนอมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด