“การประปานครหลวง” ชี้ พนักงานติดโควิด-19 จริง พร้อมปิดให้บริการ 3 วัน

17 มิ.ย. 2564 เวลา 10:46 น. 3

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจง พนักงานติดโควิด พร้อมปิดให้บริการ สำนักงานประปาสาขาตากสิน สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์และสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อ

17 มิ.ย. 64 "การประปานครหลวง" (กปน.) ชี้แจงกรณีพบ พนักงานติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน จำนวน 1 ราย และ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ จำนวน 2 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าหรือผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การประปานครหลวง ได้จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวังที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยจะปิดให้บริการชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน และสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ (ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน) และสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และเปิดให้บริการในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อ และตรวจเชิงรุกตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน. อย่างเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาดังกล่าว การประปานครหลวง ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด